The Scoreboard: Sunday, December 12

By Molly Stark Dean 

25-54 demographic (Live +SD)

  • Total day: FNC: 178 | MSNBC: 191 | CNN: 103 | HLN: 94
  • Primetime: FNC: 149 | MSNBC: 220 | CNN: 105 | HLN: 55

5p: 6p: 7p: 8p: 9p: 10p: 11p: 12a:
Fox News NewsHQ: FNSun.: FoxReport: Huckabee: Campaign: Geraldo: Huckabee: Campaign:
133 127 224 173 131 144 139 150
MSNBC Mystery: CaughtCam: CaughtCam: CaughtCam: Films: Mystery: Mystery: Films:
168 170 213 273 220 168 214 226
CNN Newsroom: Newsroom: Newsroom: Taliban: King: Newsroom: Taliban: King:
90 116 90 158 72 85 152 100
HLN HLNNews: Prime: Issues: Grace: Behar: Grace: Showbiz: Behar:
86 43 73 69 33 63 39 63


Total Viewers (Live +SD)

Advertisement
  • Total day: FNC: 776 | MSNBC: 365 | CNN: 362 | HLN: 251
  • Primetime: FNC: 833 | MSNBC: 384 | CNN: 348 | HLN: 196

5p: 6p: 7p: 8p: 9p: 10p: 11p: 12a:
Fox News NewsHQ: FNSun.: FoxReport: Huckabee: Campaign: Geraldo: Huckabee: Campaign:
761 860 1.058 989 776 733 595 401
MSNBC Mystery: CaughtCam: CaughtCam: CaughtCam: Films: Mystery: Mystery: Films:
412 302 362 472 377 304 413 420
CNN Newsroom: Newsroom: Newsroom: Taliban: King: Newsroom: Taliban: King:
499 436 368 491 246 308 346 268
HLN HLNNews: Prime: Issues: Grace: Behar: Grace: Showbiz: Behar:
238 140 190 188 229 170 191 224

Advertisement