The Scoreboard: Sunday, December 5

By Molly Stark Dean 

25-54 demographic (Live +SD)

  • Total day: FNC: 186 | MSNBC: 164 | CNN: 99 | HLN: 104
  • Primetime: FNC: 114 | MSNBC: 268 | CNN: 122 | HLN: 100

5p: 6p: 7p: 8p: 9p: 10p: 11p: 12a:
Fox News NewsHQ: FNSun.: FoxReport: Huckabee: Campaign: Geraldo: Huckabee: Campaign:
171 100 134 139 83 119 103 98
MSNBC Mystery: SexSlaves: SexSlaves: SexSlaves: SexSlaves: Predator: Predator: Predator:
75 177 213 227 285 293 326 256
CNN Newsroom: Newsroom: Newsroom: Lennon: King: Newsroom: Lennon: King:
67 69 64 125 94 147 180 82
HLN HLNNews: Prime: Issues: Grace: Behar: Grace: Showbiz: Behar:
65 62 50 95 107 97 116 124


Total Viewers (Live +SD)

  • Total day: FNC: 772 | MSNBC: 396 | CNN: 317 | HLN: 235
  • Primetime: FNC: 720 | MSNBC: 583 | CNN: 354 | HLN: 237

5p: 6p: 7p: 8p: 9p: 10p: 11p: 12a:
Fox News NewsHQ: FNSun.: FoxReport: Huckabee: Campaign: Geraldo: Huckabee: Campaign:
706 810 899 876 630 656 501 436
MSNBC Mystery: SexSlaves: SexSlaves: SexSlaves: SexSlaves: Predator: Predator: Predator:
318 383 508 605 539 604 629 624
CNN Newsroom: Newsroom: Newsroom: Lennon: King: Newsroom: Lennon: King:
308 241 296 426 281 356 399 177
HLN HLNNews: Prime: Issues: Grace: Behar: Grace: Showbiz: Behar:
143 154 166 281 208 223 270 262
Advertisement
Advertisement