Advertisement

Garmin "Napoleon"

  • February 1, 2008, 7:23 PM EST
Napoleon uses Garmin to navigate his way around.
Advertisement
Advertisement